Tlač stranu

Kto sme

Popradský literárny klub je občianske združenie, ktorého členom sa môže stať každý, kto má pozitívny vzťah k literatúre a literárnej tvorbe. Klub vznikol na základoch Podtatranského literárneho klubu, ktorý fungoval pri Podatranskej knižnici v Porade do roku 2016.
Naše hlavné aktivity a ciele:
- Vytvorenie priestoru pre prezentovanie a hodnotenie literárnych pokusov amatérskych umelcov
- Príprava a organizovanie literárno-kultúrnych podujatí
- Podpora rozvoja pôvodnej slovenskej literárnej tvorby

Kde nás nájdete

Stretnutia klubu sa aktuálne konajú nepravidelne, zvyčajne raz za tri mesiace. Bližšie upresnenia termínov stretnutí nájdete na úvodnej stránke.

Oznámenia o ďalších akciách organizovaných našim klubom nájdete na úvodnej stránke, prípadne v miestnych médiách (Podtatranské noviny, TV Poprad) a časom aj na sociálnych sieťach.

Podporte nás

Literárny klub funguje ako občianske združenie a je financovaný len z dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov, prípadne z fondov, ktoré je možné čerpať po splnení podmienok.
Ak máte chuť nás podporiť finančne alebo materiálne, kontaktujte nás, budeme veľmi vďační.

Ďakujeme týmto sponzorom a podporovateľom:
Mesto Poprad Prešovský samosprávny kraj

Aktivity

Pokúsime sa pripraviť rôzne zaujímavé aktivity.
Literárne večery:
- posedenie pri dúšku dobrej literatúry
- ukážky z tvorby vybraných autorov sprevádzané hudobnou tvorbou členov

Popradský literárny festival "Do čítania, priatelia"
1. ročník festivalu, ktorý má podporiť čítanie slovenskej literatúry- súčasťou festivalu bude prezentácia súčasnej slovenskej literatúry a vyhodnotenie za prítomnosti známych slovenských autorov

Členstvo

Členom klubu sa môže stať bezplatne každý, kto má záujem o literatúru, píše amatérsky poéziu, prózu alebo má iné zameranie (dramatická tvorba, novinárska tvorba a pod.). Členmi sú mladší aj starší, bez ohľadu na váš vek vás radi privítame, prídťe medzi nás.

Nahor